Gå til hovedindhold

Trivsel

Informationer om skolens trivselstiltag

Indhold

  Godt du kom i skole - vi er glade for at se dig

  Regeringen har strammet op omkring elevers fravær i folkeskolen og det skal I som forældre være opmærksomme på.

  I Morsø Kommune har vi udarbejdet folderen “GODT DU KOM”, hvori vi forklarer de nye fraværsregler og jeres pligter og ansvar som forældre i forhold til at mindske jeres børns fravær fra skolen, hvad enten der er tale om sygefravær, ulovligt fravær eller fravær pga. en ferie udenfor skolens ferieperioder.

  Læs folderen der er vedhæftet herunder. Samtidig er I altid er velkommen til at kontakte skolen ved tvivl.

  Sådan registrerer vi i praksis fravær på Dueholmskolen

  På Dueholdskolen har vi følgende interne praksis i forhold til, hvornår vi registrerer elevernes fravær;

  • Elever i 4. til 6. klasse registreres fravær i første time om morgenen.
  • Elever i 7. til 9. klasse registreres fravær i hver time på elevens skema

  Hvis en elev er syg, så skal I altid give skolen besked snarest muligt. Hvis en elev ikke noteres som syg og ikke møder i skole, så registreres eleven automatisk som ulovligt fraværende.

  Ved ønske om ekstraordinært fravær

  Hvis I som forældre ønsker jeres barn fri (ekstraordinært fravær) udenfor skolernes ferieperioder, skal I være opmærksomme på følgende;

  • Ved ønske om en dags ekstraordinært fravær i skoletiden – f.eks. i forbindelse med familie begivenheder skal I kontakte jeres barns kontaktlærer, der vurderer om der kan gives fri.
  • Ved ønske om flere dages ekstraordinært fravær – f.eks. i forbindelse med ferie udenfor skolens ferieperioder, skal I udfylde, underskrive og aflevere ansøgningsskemaet om ekstraordinært fravær. Skemaet finder I på AULA og skolens hjemmeside. Skolens ledelse vil herefter lave en samlet vurdering af, hvorvidt barnet kan bevilliges ekstraordinært fri, hvorefter I får besked.

  Elevernes trivsel

  Elevernes trivsel, ordensregel og antimobbestrategi

  Dueholmskolen ligger højt i trivselsmålingerne. Samtidig oplever vi på Dueholmskolen, som på mange andre skoler, at der sker noget i forhold til trivslen. Vi arbejder samtidig udfra VIVE's konklusioner af børn og unges trivsel i Danmark fra 2022, som vi også ser udfolde sig på Dueholmskolen, hvilket naturligvis bekymrer. 

  Vi arbejder dagligt for at vedligeholde og styrke fælleskaberne omkring stamklasserne - ligesom vi arbejder for at styrke vedligeholde og udvikle nye fællesskaber på tværs af klasser og årgange.

  Trivsel går hånd i hånd med læring. Derfor er trivsel også noget der ligger alle fagprofessionelle og ledelsen på Dueholmskolen på sinde. Selvom vores elever umiddelbart trives og forældrenes opbakning til skolen er rigtig god - så oplever vi fra tid til anden, at elever mistrives i deres fællesskaber. Vi reagerer altid, når vi observerer at elever er i mistrivsel, at klassefællesskaber er i ubalance eller, hvis elever eller deres forældre henvender sig. Der igangsættes altid en handleplan - eventuel med involvering af afdelingslederen.

  Der findes en fantastisk hjemmeside http://www.mindhelper.dk. Her kan børn og unge sammen med deres forældre finde svar på mange af livets svære spørgsmål og det at være ung. Det kan være om trivsel, angst, stress, sex og sexualitet, mobning, venner, ensomhed og meget mere. En anden interessant hjemmeside er http://www.headspace.dk Her står et hold af rådgivere klar til at tale eller chatte med børn og unge mellem 12 og 25 år. Det hele foregår anonymt og man kan tale om alt det, som man har på hjertet. 

  Her kan elever og forældre gå på opdagelse 

  Mistrivsel er en ting. Mobning en anden. Begge er alvorlige og i begge tilfælde igangsættes der handleplaner for den enkelte elev og for klassefællesskabet.

  Heldigvis er det kun sjældent at elever oplever mobning på Dueholmskolen. Men det sker, også selvom vi gør rigtig meget for at undgå mobning. Det sker bl.a.  ved vi har et stærkt fokus på at arbejde med at styrke og udvikle klassefællesskaberne og fællesskaberne på tværs på skolen.  

  Når vi taler mobning er der en klar lovgivning, vi som skole skal følge. Dueholmskolen har derfor også en antimobbepolitik, som er lovpligtig og som du kan downloade herunder billedet nedenfor. Vi har siden december 2023 arbejdet på at revidere skolens nye antimobbestrategi, hvor vi bl.a. har ladet os inspirere fra Dansk Center for UndervisningsMiljø, DCUM. Læs mere om mobning her https://dcum.dk/populaere-temaer/mobning/. Den nuværende antimobbestrategi er vedtaget tilbage i 2017 og meget er sket i folkeskolen, og blandt børnene og de unge på Dueholmskolen, siden da. 

  I øvrigt, så har Dueholmskolen kun en ordensregel. Den er nem at huske og den er nem at arbejde med i det pædagogiske arbejde.

  Ordensreglen; "Vi opfører os ordentligt overfor hinanden og overfor de ting, som vi omgiver os med" 

  Når dialogen og pædagogikken ikke længere slår til i forhold til skolens ordensregel, så kan vi beslutte at bringe ordensbekendtgørelsen i anvendelse. Det sker heldigvis ikke ofte. Men det sker. Du kan læse bekendtgørelsen for frem god orden i folkeskolen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951

  "Godt du kom" - en folder om fravær Antimobbestrategi