Gå til hovedindhold

Vores skole

Her kan du læse mere om vores skole

Indhold

  Velkommen til Dueholmskolen - vores skole

  Her på siderne finder du informationer omkring, hvordan vi oplever vores skole. Derudover forsøger vi at sætte tal på Dueholmskolen og derigennem skabe en anden fortælling. 
  Som alle andre folkeskoler bliver eleverne og de ansatte på Dueholmskolen vejet gennem først og fremmest karakterer - men også i forskellige målinger om f.eks. elevernes trivsel og forældrenes oplevelse af skolen. Vi har under fanebladet skolens karakterer forsøgt at samle de vigtigste.

  Skolen i tal

  • Dueholmskolen er placeret på 2 matrikler. Dueholmskolen ligger på Duevej og 10'eren Mors og STU Mors på Tranevej. 
  • Der er godt 100 pædagogiske ansatte og ledere på Dueholmskolen. Hertil kommer et antal faste vikarer.
  • Dueholmskolens årlige budget er på godt 56 mill. kroner
  • Skolens bebyggede areal er på godt 9.000 kvm på Duevej. Hertil kommer 10’erens lokaler på Tranevej.

  Tal fortæller sin helt egen lille historie om skolen og om, hvordan vi klarer os som skole i forhold til kerneopgaven.

  Antal elever på Dueholmskolen ca. 795 Skolen har i alt 38 klasser fordelt på 4 afdelinger. Antal klasser på årgange:

  • 3 klasser på 4 årgang
  • 4 klasser på 5 årgang
  • 4 klasser på 6 årgang
  • 7 klasser på 7 årgang
  • 6 klasser på 8 årgang
  • 7 klasser på 9 årgang
  • 2 klasser på 10 årgang ( 10'eren )
  • 1 klasser i Mellem X ( Specialklasser )
  • 3 klasser på Linjerne ( Specialklasser )
  • Boosteren, mellemform på mellemtrinnet

  Skolens Pædagogiske Læringscenter (PLC) er hjertet i skolen og rummer bibliotek, Dansk- og Matematik laboratoriet, Dansk som andetsprog (DSA), Pædagogisk IT, naturfagscenter og MakerSpace 

  I kan læse mere om, hvordan Dueholmskolen klarer sig i trivselsundersøgelserne, afgangskarakterer med mere på www.uvm.dk/statestik.  Herunder finder I en kort oversigt.

  Elevernes trivsel

  Elevernes trivsel, ordensregel og antimobbestrategi

  Dueholmskolen ligger højt i trivselsmålingerne. Samtidig oplever vi på Dueholmskolen, som på mange andre skoler, at der sker noget i forhold til trivslen. Vi arbejder samtidig udfra VIVE's konklusioner af børn og unges trivsel i Danmark fra 2022, som vi også ser udfolde sig på Dueholmskolen, hvilket naturligvis bekymrer. 

  Vi arbejder dagligt for at vedligeholde og styrke fælleskaberne omkring stamklasserne - ligesom vi arbejder for at styrke vedligeholde og udvikle nye fællesskaber på tværs af klasser og årgange.

  Trivsel går hånd i hånd med læring. Derfor er trivsel også noget der ligger alle fagprofessionelle og ledelsen på Dueholmskolen på sinde. Selvom vores elever umiddelbart trives og forældrenes opbakning til skolen er rigtig god - så oplever vi fra tid til anden, at elever mistrives i deres fællesskaber. Vi reagerer altid, når vi observerer at elever er i mistrivsel, at klassefællesskaber er i ubalance eller, hvis elever eller deres forældre henvender sig. Der igangsættes altid en handleplan - eventuel med involvering af afdelingslederen.

  Der findes en fantastisk hjemmeside http://www.mindhelper.dk. Her kan børn og unge sammen med deres forældre finde svar på mange af livets svære spørgsmål og det at være ung. Det kan være om trivsel, angst, stress, sex og sexualitet, mobning, venner, ensomhed og meget mere. En anden interessant hjemmeside er http://www.headspace.dk Her står et hold af rådgivere klar til at tale eller chatte med børn og unge mellem 12 og 25 år. Det hele foregår anonymt og man kan tale om alt det, som man har på hjertet. 

  Her kan elever og forældre gå på opdagelse 

  Mistrivsel er en ting. Mobning en anden. Begge er alvorlige og i begge tilfælde igangsættes der handleplaner for den enkelte elev og for klassefællesskabet.

  Heldigvis er det kun sjældent at elever oplever mobning på Dueholmskolen. Men det sker, også selvom vi gør rigtig meget for at undgå mobning. Det sker bl.a.  ved vi har et stærkt fokus på at arbejde med at styrke og udvikle klassefællesskaberne og fællesskaberne på tværs på skolen.  

  Når vi taler mobning er der en klar lovgivning, vi som skole skal følge. Dueholmskolen har derfor også en antimobbepolitik, som er lovpligtig og som du kan downloade herunder billedet nedenfor. Vi har siden december 2023 arbejdet på at revidere skolens nye antimobbestrategi, hvor vi bl.a. har ladet os inspirere fra Dansk Center for UndervisningsMiljø, DCUM. Læs mere om mobning her https://dcum.dk/populaere-temaer/mobning/. Den nuværende antimobbestrategi er vedtaget tilbage i 2017 og meget er sket i folkeskolen, og blandt børnene og de unge på Dueholmskolen, siden da. 

  I øvrigt, så har Dueholmskolen kun en ordensregel. Den er nem at huske og den er nem at arbejde med i det pædagogiske arbejde.

  Ordensreglen; "Vi opfører os ordentligt overfor hinanden og overfor de ting, som vi omgiver os med" 

  Når dialogen og pædagogikken ikke længere slår til i forhold til skolens ordensregel, så kan vi beslutte at bringe ordensbekendtgørelsen i anvendelse. Det sker heldigvis ikke ofte. Men det sker. Du kan læse bekendtgørelsen for frem god orden i folkeskolen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951

  Mere om...

  Historien om Dueholmskolen

  Her kan du læse mere om tilblivelsen af Dueholmskolen.